ಸಹಾಯ ವಾಣಿ

1800 425 7910(Toll free)

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ
19ನೇ ‌ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕ್ರೀಡೆಗಳು 2018-19
10ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಯುವಜನೇತ್ಸವ 2018-19
10ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಯುವಜನೇತ್ಸವ 2018-19
19ನೇ ‌ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕ್ರೀಡೆಗಳು 2018-19
8ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ 2019
10ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ 2018
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳ 2018
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳ 2018
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳ 2018

ತೋ.ವಿ.ವಿ.ಬಾ. ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

ತೋಟಗಾರಿಕೆಯು ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡುಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಠಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಅದರ ಸರ್ವೋತೋನ್ಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 22-08-2008 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಹೈ.ಕ.ದಡಿ ವಿವದ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆತೋ.ವಿ.ವಿ. ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ವಾರದಿ 2018

ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ಸಂದೇಶ

The University of Horticultural Sciences, Bagalkot Karnataka is the third Horticulture University in the country and first in the State, which came into existence through a Special Ordinance issued by the Governor of Karnataka vide No.2 of 2008 on 22nd November, 2008 and duly enacted by Karnataka Act No.11 of 2010 dated 13-05-2010. Bagalkot was rightly chosen for University headquarters as the district is known for its rich horticultural production base of grapes, pomegranate, banana, lime, sapota, ber, fig, vegetables, beetle vine, coconut, spices and medicinal plants. This region possesses congenial climate for production of all kinds of horticulture crops besides its rich historical and cultural heritage making it an ideal place as headquarter of the Horticulture University.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪಟ್ಟಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

 

 

 

 Final Seniority List of Teachers as on 31.12.2019 

4. Combined Seniority List 

 

 

Final Seniority List of Service Personnel as on 31.12.2019 

 

Clarification with regard to submission of application for the officers post (Corrigendum notified on 05/03/2020)  

 

Notification CAS-2006 Last date for submission of Applications

 

Receiving degree certificate for students who have applied in person and not attended 9th convocation 

  Circular Form-No.5 (17-01-2020)  

Corrigendum, notification of Recruitment to the various posts of Officers (Tenure Basis) in the UHS, Bagalkote

1. Corrigendum_Officer posts_05.03.2020

2. Notification

3. Application Proforma

4. Fee Challan

5. Score cards for appointment of Officers posts

6. Annexures 1 to 4 Prorata for conversion of marks

 

  Under Graduate notification for the academic year 2020-21

 

Notification for appointment of Research Associate in UHS, Bagalkot

 Eligibility List for promotion of non-teaching staff

 CORRIGENDUM: Extension of last date for receipt of applications for various teaching & service personnel posts (Extended upto 1.00 p.m. of  24-8-2019)

MANAGE sponsored ACABC Training Guidelines and Application Form

Ranking Report of UHS Bagalkot 2018 

All faculties and Students are informed to update their academic information in AMS software (Click Here)

Students Registration under National Academic Depository (NAD) CLICK HERE for REGISTRATION

 

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

International symposium on tropical and subtropical viticulture is organized during 25th to 28th August 2020 in UHS, Bagalkot.

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟ

ರೈತರಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಕ್ರೀಡಾ ಮೇಳ 2019-20

ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ತೋಟಗಾಗಿಕೆ ಮಾಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟನಲ್ಲಿ 2019 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತೊ.ವಿ.ವಿ., ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರ-ಕಾಲೇಜು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಭೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
folder images/sport
is empty or does not exists
social sharing module joomla
© 2019 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ . ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ